سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
شهید در هور

شهید شلمچه هور

شهید در پیروی از امام این جنگ را تحمیل استکباری می دانست و دفاع از این مرز و بوم و دین مقدس اسلام را حقی مسلم برای مردم ایران. لذا حضور در جبهه ها را واجب می دانست و به همین منظور بارها در این صحنه مقدس حاضر و بارها مجروح شد.


+ نوشته شـــده در دوشنبه 90/10/5ساعــت 5:17 عصر تــوسط شهید حسین جلالی | نظر