سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا
شهید در هور

شهید شلمچه هور

شهید در پیروی از امام این جنگ را تحمیل استکباری می دانست و دفاع از این مرز و بوم و دین مقدس اسلام را حقی مسلم برای مردم ایران. لذا حضور در جبهه ها را واجب می دانست و به همین منظور بارها در این صحنه مقدس حاضر و بارها مجروح شد.


+ نوشته شـــده در دوشنبه 90/10/5ساعــت 5:17 عصر تــوسط شهید حسین جلالی | نظر